tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » Công tác cần lưu ý năm 2021

Công tác cần lưu ý năm 2021-together2s.com
Công tác cần lưu ý năm 2021

Chi tiết:
  

 

STT

Nội dung dịch vụ

Số lượng

Thời gian

Thời gian

Ghi chú

 

bắt đầu

kết thúc

 

 

 

 

 

 

1

Trang bị liều kế cá nhân.

Tùy chọn

 

 

 

 

(Thông tư 19/2012/TT-BKHCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liều kế cá nhân.

 

 

 

 

 

2

Gửi liều kế cá nhân đi phân tích kết quả định kỳ

Tùy chọn

 

 

 

 

3 tháng/lần. Ký mới hợp đồng đọc liều kế khi hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hạn. (Thông tư 19/2012/TT-BKHCN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá an toàn bức xạ, kiểm xạ thiết bị bức xạ/

 

 

 

 

 

3

nguồn phóng xạ định kỳ 1 lần/ năm (Luật Năng

01 Máy

 

 

 

 

 

lượng nguyên tử, thông tư 19/2012/TT-BKHCN)

 

 

 

 

 

 


Tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ theo kế

 

hoạch UPSC đã được phê duyệt và chỉ đạo của

4         Ban lãnh đạo đơn vị(Thông tư 25/2014/TT-

 

BKHCN)


 

 

Tiến hành diễn tập Ứng

 

phó sự cố bức xạ định kỳ

 

01 lần/năm


 

Kiểm tra, đào tạo cho nhân viên bức xạ tuyển

 

 

 

5

dụng mới và đạo tạo nhắc lại cho nhân viên bức

Tùy chọn

 

 

xạ đã được cấp chứng chỉ theo quy định tại

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra thời hạn giấy phép sử dụng thiết bị bức

 

Giấy phép tiến hành công

 

6

xạ, lập hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng trước 60

01

việc bức xạ có giá trị 03

 

 

ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn

 

năm

 

Lập báo cáo công tác an toàn hàng năm (11-

 

12/2020) gửi về cục ATBX (mẫu có 
Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

XEM THÊM TƯ VẤN KHÁC:
Tư vấn và lập hồ sơ gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị phát tia X
Tư vấn và xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Sử dụng thiết bị đo hạt nhân phát tia X
Tư vấn cung cấp dịch vụ cấp phép sử dụng 02 máy tia X
Các thông tin giấy tờ cần cập nhật thông tin và gửi cho đơn vị dịch vụ để hoàn thiện hồ sơ cấp phép và tổ chức đào tạo an toàn bức xạ
Tư vấn cấp phép máy soi bo mạch điện tử
Dịch vụ xin cấp phép sử dụng 01 thiết bị bức xạ (X-ray)
Lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng 02 máy phát tia X
Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên làm việc với máy soi tia X
Tư vấn thủ tục cấp phép sử dụng các thiết bị bức xạ
Tư vấn cấp phép sử dụng máy phát tia X
Tư vấn an toàn bức xạ xin cấp phép máy phát tia X
TƯ VẤN KHI NHẬP NGUỒN PHÓNG XẠ KR-85 VỀ CƠ SỞ
Dự đoán xu hướng tới việc xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ khai báo online
Tư vấn Xin cấp phép sử dụng máy X Ray
Tư vấn lập hồ sơ cấp phép sử dụng máy phát tia X SEA1000A
Tư vấn & Báo giá dịch vụ cấp phép sử dụng máy phân tích thành phần vật liệu XRF SEA 1000A II
Hỗ trợ xin cấp phép sử dụng máy X- Quang công nghiệp (XRF)
Tư vấn Để báo giá xin cấp phép cho máy X-Ray.
Các máy X Quang trong y tế có phải xin cấp phép sử dụng không
Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

CÂU HỎI: NGUỒN AM-241 50mCi đo tuổi vàng có phải bố trí phụ trách an toàn bức xạ không?.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook