tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X

HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG  01 MÁY PHÁT TIA X-together2s.com
HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X

Chi tiết:
 Danh mục HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG  01 MÁY PHÁT TIA X

I. Hồ sơ xin cấp phép sử dụng:

1.         Đơn đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ =>(VS ,đóng dấu) 02 bản

2.           Công văn giải trình chậm gia hạn =>(VS ,đóng dấu) 02 bản

3.         Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh =>(VS  foto đóng dấu treo)02 bản

4.       Bản sao giấy phép hết hạn =>(VS  foto đóng dấu treo)02 bản

5.            Phiếu khai báo nhân viên bức xạ =>(VS ,đóng dấu) 02 bản

6.            Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ, bản sao chứng chỉ bổ sung cho người phụ trách an toàn =>VS foto đóng dấu treo)02 bản

7.            Phiếu khai báo máy phát tia X =>(VS ,đóng dấu) 02 bản

8.            Bản sao Certificate và tài liệu kỹ thuật máy phát tia X=>(VS  foto đóng dấu treo) 02 bản

9.            Báo cáo đánh giá an toàn =>(VS ,đóng dấu trang 2) 02 bản (01 bản giáp lai 01 bản không giáp lai)

10.       Biên bản làm việc kiểm xạ (đơn vị kiểm xạ cung cấp) (VS ,đóng dấu) 03 bản

11.       Kết quả kiểm xạ (đơn vị kiểm xạ cung cấp)=>(VS  foto đóng dấu treo) 02 bản

12.       Chứng chỉ chuẩn máy(đơn vị kiểm xạ cung cấp) =>(VS foto đóng dấu treo) 02 bản)

13.       Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn=> (VS foto,đóng dấu 02 bản, hoặc foto QĐ bổ nhiệm cũ đã có (02 bản))

14.       Kế Hoạch UPSC =>( VS,đóng dấu trang 2) 02 bản(01 bản giáp lai 01 bản không giáp lai)

15.       Biển cảnh báo tia X=>(VS foto đóng dấu treo)02 bản

16.       Bản sao nội quy an toàn bức xạ =>(VS ,đóng dấu) 02 bản

17.       Bản sao Quy trình vận hành sử dụng máy phát tia X =>(VS foto đóng dấu treo) 02 bản

18.       Bản sao Sơ đồ mặt bằng nơi lắp đặt thiết bị =>(VS foto đóng dấu treo)02 bản

19.       Hợp đồng dịch vụ liều kế =>(VS foto đóng dấu treo) 02 bản

II . Hồ sơ xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

1.      Đơn xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn ký đóng dấu giáp lai ảnh) (01 bản)

2.      Giấy khám sức khỏe  PTAT còn thời hạn do cấp huyện trở lên cấp, không quá 6 tháng (01 bản)

3.      Các bằng cấp liên quan PTAT=>( AT foto đóng dấu treo)02 bản

03 Ảnh 3x4


Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

CÂU HỎI: NGUỒN AM-241 50mCi đo tuổi vàng có phải bố trí phụ trách an toàn bức xạ không?.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook