tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » Máy phát tia X XRF đo độ dày lớp mạ, phân tích RoHS hoặc soi bo mạch trong công nghiệp có phải cấp phép không

Máy phát tia X XRF đo độ dày lớp mạ, phân tích RoHS hoặc soi bo mạch trong công nghiệp có phải cấp phép không-together2s.com
Máy phát tia X XRF đo độ dày lớp mạ, phân tích RoHS hoặc soi bo mạch trong công nghiệp có phải cấp phép không

Chi tiết:
 *Trích dẫn luật năng lƣợng nguyên tử
1. (1*) Theo điều 73/luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
-Theo khoản 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép.
( Theo khoản 2 điều 18 công việc bức xạ bao gồm: Vận hành thiết bị chiếu xạ gồm máy gia tốc; thiết
bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu và sử dụng các thiết bị bức xạ khác.)
2. (2*) Theo điều 19 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ
-Theo khoản 11. Tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ khi xin
cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
3.(3*) Theo điều 28 luật năng lượng ngyên tử số 18/2008/QH12
Chứng chỉ nhân viên bức xạ
- Theo khoản 1. Người đảm nhiệm một trong các công việc sau đây phải có chứng chỉ nhân viên bức
xạ:
a)Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;
b)Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;
c) Người phụ trách an toàn;
d)Người phụ trách tẩy xạ;
đ)Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
e)Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
g)Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;
h)Nhân viên vận hành máy gia tốc;
i)Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
k)Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;
l)Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
4. (4*) Theo điều 83 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Kế hoạch ứng phó sự cố
-Theo khoản 5. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ
sở. Cơ quan cấp giấy phép có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
5. (5*) Theo điều 21 luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
Kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra
-Theo khoản 1. Kiểm soát chiếu xạ gồm có:
a) Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp là kiểm soát liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ khi tiến hành
công việc bức xạ;
Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook