tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » Phải kí cam kết chi phí thu gom nguồn phóng xạ sau khi không còn sử dụng trước khi nhập

Phải kí cam kết chi phí thu gom nguồn phóng xạ sau khi không còn sử dụng trước khi nhập-together2s.com
Phải kí cam kết chi phí thu gom nguồn phóng xạ sau khi không còn sử dụng trước khi nhập

Mô tả ngắn:Phải kí cam kết chi phí thu gom nguồn phóng xạ sau khi không còn sử dụng trước khi nhập - đơn vị kí là end user


Chi tiết:
 mẫu cam kết

Công ty

------

 

Số : 2707-CV/1

V/v Cam kết xử lý nguồn đã qua sử dụng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


 

   Hà Nội, ngày        tháng   năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

Chúng tôi, Công ty TNHH , hiện sắp nhập về 01 ngun phóng x xxx nhm mc đích sử dụng trong thiết bị yyy. Ngun phóng xạ được cung cấp bởi công ty ccc.

Chúng tôi xin cam kết nguồn phóng xạ xxx mà chúng tôi nhập khẩu và sử dụng này, sau khi hết thời hạn sử dụng, chúng tôi sẽ thu xếp đầy đủ kinh phí để đưa nguồn phóng xạ đã qua sử dụng này tới các cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ tập trung hợp pháp theo quy định của Cơ quan chức năng và tuân thủ quy định.

Xin trân trng cm ơn!

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VT.

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

bbb

 

 

 

 

 

 

 

 


Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook