tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ

Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ-together2s.com
Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ

Chi tiết:
 

Tên dịch vụ

Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ:

Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung năng lực áp tải vận chuyển vào hồ sơ, làm việc với Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân để xin Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển

nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).

Đảm bảo xin giấy phép nhập khẩu trong 03 tuần kể từ

ngày Cơ sở cung cấp đầy đủ chứng từ.

Vận chuyển và áp tải nguồn phóng xạ từ Sân bay Tân Sơn Nhất về chân công trình tại Vũng Tàu

Bố trí xe đảm bảo an toàn phóng xạ để vận chuyển

nguồn phóng xạ

Tổ chức cán bộ chuyên môn, thiết bị chuyên dụng

cùng thiết bị đo đạc phóng xạ để áp tải theo xe và ứng phó sự cố khi cần

Lập báo cáo nhập khẩu và vận chuyển để báo cáo cơ quan chức năng đã hoàn thành nhập khẩu và vận chuyển nguồn.

Làm thủ tục hải quan để nhập khẩu các nguồn phóng xạ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) (Bao gồm chi phí Hải quan và Giám sát Hải quan)

Đào tạo nhân viên cho tối đa 20 người

Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành (thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp

chứng nhận)

Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ bổ

sung cho phụ trách an toàn

Tổ chức đào tạo chương trình an toàn phóng xạ cho nhân viên vận hành, phụ trách an toàn tại Vũng Tàu do

Đơn vị có chức năng cấp

Cung cấp liều kế bức xạ

Liều kế bức xạ cá nhân nhiệt phát quang (TLD) cho

nhân viên vận hành; Liều kế tiêu chuẩn do Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sản xuất


Đo kiểm tra định kỳ liều kế cá nhân TLD trong 1

năm:

- Mỗi liều kế 1 năm đọc 4 lần (mỗi quý đọc 1 lần)

Thủ tục xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ

Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung hồ sơ năng lực, làm việc với

Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân để xin lưu giữu tạm thời nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).

Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ báo cáo đánh giá

an toàn các nguồn tại khu vực lưu giữ

Đóng lệ phí cấp phép cho Cục an toàn bức xạ và hạt

nhân.

Xin giấy phép lưu giữ tạm thời trong 04 tuần kể từ

ngày Cơ sở cung cấp đầy đủ chứng từ.

Thủ tục xin phép sử dụng nguồn phóng xạ

Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép sử dụng các

nguồn phóng xạ.

Xin giấy phép sử dụng trong vòng 04 tuần sau khi lắp đặt lên dây truyền sản xuất (Mục này được thực hiện sau khi Bên A đã lắp đặt nguồn phóng xạ lên dây

truyền)

Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức

xạ cấp cơ sở theo yêu cầu tại Thông tư 25/2014/TT- BKHCN

- Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

không có thời hạn.

Lệ phí thẩm định nộp Cục An toàn bức xạ

(Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

 

Stt

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép Nhập khẩu nguồn phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)

Nguồn

13

1.000.000 x 13x 85%

11.050.000

2

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép đóng gói vận chuyển nguồn phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)

Kiện

13

1.000.000 x 13x 85%

11.050.000

3

Phí thẩm định cấp chứng chỉ NVBX cho người PT An Toàn

Chứng chỉ

 

1

 

200.000

 

200.000

4

Phí thẩm định xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ Cs- 137 (nguồn nhóm 4)

 

Nguồn

 

13

2.000.000 x 13x 85%

 

22.100.000

 

   


Stt

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

5

Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép sử dụng 13 thiết bị chứa nguồn phóng xạ Cs-137 dùng trong đo mức

Nguồn

13

4.000.000 x 18 x 85%

44.200.000

6

Lệ phí thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố sử dụng nguồn phóng xạ nhóm 4

Cơ sở

1

2.000.000

2.000.000

 

Tổng cộng

90.600.000

Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook