tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » XIN GP NHAP KHAU-VAN CHUYEN NGUON PHONG XA Cs137: 3mCi

XIN GP NHAP KHAU-VAN CHUYEN NGUON PHONG XA Cs137: 3mCi-together2s.com
XIN GP NHAP KHAU-VAN CHUYEN NGUON PHONG XA Cs137: 3mCi

Chi tiết:
Stt Tên dịch vụ
1 Thủ tục xin cấp Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển nguồn phóng xạ:
Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung năng lực áp tải vận chuyển vào hồ sơ, làm việc với Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân để xin Giấy phép nhập khẩu và vận chuyển
nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).
Đóng lệ phí cấp phép cho Cục an toàn bức xạ và hạt
nhân.
Xin giấy phép nhập khẩu trong 03 tuần kể từ ngày Cơ sở cung cấp đầy đủ chứng từ.
2 Vận chuyển và áp tải nguồn phóng xạ từ Sân bay Tân Sơn Nhất về chân công trình tại Vũng Tàu
Bố trí xe đảm bảo an toàn phóng xạ để vận chuyển
nguồn phóng xạ
Tổ chức cán bộ chuyên môn, thiết bị chuyên dụng
cùng thiết bị đo đạc phóng xạ để áp tải theo xe và ứng phó sự cố khi cần
Lập báo cáo nhập khẩu và vận chuyển để báo cáo cơ quan chức năng đã hoàn thành nhập khẩu và vận chuyển nguồn.
3 Đào tạo nhân viên cho tối đa 20 người
Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành (thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp
chứng nhận)
Đào tạo và cấp chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ bổ
sung cho phụ trách an toàn
Tổ chức đào tạo chương trình an toàn phóng xạ cho nhân viên vận hành, phụ trách an toàn tại Vũng Tàu do
Đơn vị có chức năng cấp
4 Cung cấp liều kế bức xạ
Liều kế bức xạ cá nhân nhiệt phát quang (TLD) cho nhân viên vận hành; Liều kế tiêu chuẩn do Viện nghiên
cứu hạt nhân Đà Lạt sản xuất
- Số lượng liều kế cá nhân lấy theo số lượng nhân viên
được đào tạo.
Stt Tên dịch vụ
5 Đo kiểm tra định kỳ liều kế cá nhân TLD trong 1
năm:
- Mỗi liều kế 1 năm đọc 4 lần (mỗi quý đọc 1 lần)
6 Thủ tục xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ
Tư vấn lập hồ sơ, bổ sung hồ sơ năng lực, làm việc với
Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân để xin lưu giữu tạm thời nguồn phóng xạ Cs-137 (Nguồn nhóm 4).
Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ báo cáo đánh giá
an toàn các nguồn tại khu vực lưu giữ
Đóng lệ phí cấp phép cho Cục an toàn bức xạ và hạt
nhân.
Xin giấy phép lưu giữ tạm thời trong 04 tuần kể từ
ngày Cơ sở cung cấp đầy đủ chứng từ.
7 Thủ tục xin phép sử dụng nguồn phóng xạ
Đo đạc, đánh giá an toàn, lập hồ sơ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép sử dụng các
nguồn phóng xạ.
Xin giấy phép sử dụng trong vòng 04 tuần sau khi lắp đặt lên dây truyền sản xuất (Mục này được thực hiện sau khi Bên A đã lắp đặt nguồn phóng xạ lên dây
truyền)
8 Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức
xạ cấp cơ sở theo yêu cầu tại Thông tư 25/2014/TT- BKHCN
- Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
không có thời hạn.
Tổng giá trị dịch vụ trước thuế GTGT:
Thuế GTGT 5% (mục 1,4, 5,6,7,8); 10% (mục 2,3):
Tổng giá trị đã bao gồm thuế

Lệ phí thẩm định nộp Cục An toàn bức xạ
(Nộp phí căn cứ theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

Stt Nội dung
1 Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép Nhập khẩu nguồn phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)
2 Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép đóng gói vận chuyển nguồn phóng xạ Cs-137 (nguồn nhóm 4)
3 Phí thẩm định cấp chứng chỉ NVBX cho người PT An Toàn
4 Phí thẩm định xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ Cs- 137 (nguồn nhóm 4)
Stt
Nội dung
5 Phí thẩm định để xin cấp Giấy phép sử dụng 18 thiết bị chứa nguồn phóng xạ Cs-137 dùng trong đo mức
6 Lệ phí thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố sử dụng nguồn phóng xạ nhóm 4
 
Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

HỒ SƠ CẤP PHÉP SỬ DỤNG 01 MÁY PHÁT TIA X.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook