tuvanatbx@gmail.com


Tư vấn an toàn bức xạ » tấm phim CR chụp NDT

tấm phim CR chụp NDT-together2s.com
tấm phim CR chụp NDT

Chi tiết:
 No. Part No. Description Unit Price
 
(VND) Qty Total Price
(VND)
 
1. CRIP102
4109
 
Tấm phim CR-IP 10 x 24 cm.
(Tấm phim Độ phân giải Bình thƣờng
(100
micron) và tƣơng đƣơng với chất lƣợng
phim Agfa D7.
 
2. HDIP102
4108
 
Tấm phim HD-IP Plus 10 x 24 cm.
(Tấm phim độ phân dải Cao (25
micron) và tƣơng đƣơng với chất
lƣợng phim Agfa D4.
 
3. DOC
 
Chứng chỉ chất lƣợng (CO) của phòng
thƣơng mại Đức  
Để biết thêm chi tiết liên quan về chi phí, dịch vụ: vui lòng liên hệ: 0976 275 983/ 0941 88 99 83 hoặc email: tuvanatbx@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Dịch vụ xem nhiều

Những điều cần biết cơ bản về an toàn bức xạ cho máy phát tia X công nghiệp.

Dịch vụ mới đăng

CÂU HỎI: NGUỒN AM-241 50mCi đo tuổi vàng có phải bố trí phụ trách an toàn bức xạ không?.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

VP 413, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline(24/7): 097 627 5983/ 0941 88 99 83

blogger LinkedIn Twitter Facebook